Pöytäkirja
PmNP
26
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 18.3.2020 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johannes
Koskinen
sd
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Petteri
Nyman
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestykset PJ 26/2020 vp ja PJ 27/2020 vp. Päivän 1. istunto alkaa klo 14 ja siinä pannaan pöydälle perustuslakivaliokunnan mietinnöt valmiuslain käyttöönottoasetuksista. Mietinnot ovat ainoassa käsittelyssä päivän 2. istunnossa, joka alkaa klo 14.15. Torstaina 19.3.2020 klo 16 alkavassa päivän 1. istunnossa on suullinen kyselytunti ja pöydällepanoissa perustuslakivaliokunnan mietinnöt valmiuslain soveltamisasetuksista. Mietinnot ovat ainoassa käsitteyssä päivän 2. istunnossa, joka alkaa klo 17.15. Päivän 3. istunto tarvitaan, mikäli asioista on äänestettävä. 
2
Lisätalousarvion käsittelyaikataulu
Pääsihteeri totesi, että valtioneuvosto antaa perjantaina 19.3.2020 lisätalousarvioesityksen. Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin esityksen mukaisesti, että perjantaina 19.3.2020 pidetään täysistunto klo 13, jossa lisätalousarvioesitys ilmoitetaan saapuneeksi.  
Lisätalousarvioesityksen lähetekeskustelu käydään tiistaina 24.3.2020 klo 14 pidettävässä täysistunnossa. Valtiovarainvaliokunnan mietintö valmistuu torstaina 26.3.2020, jolloin on mietinnön ainoa käsittely ja mahdolliset äänestykset. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 26.3.2020 13:48