Pöytäkirja
PmNP
27
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 17.9.2019 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Mika
Kari
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Jari
Flinck
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 32/2019 vp, josta ilmeni ilmoitusasia sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 33/2019 vp. 
2
Kokoomuksen eduskuntaryhmän kehittämisehdotukset hallitusohjelman ja sen toimeenpanon käynnistymisen eduskuntakäsittelyä koskien
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-259783
HO edk-käsittely_Puhemiesneuvostolle_v4.pdf
Puheenjohtaja Ilkka Kanerva esitteli kokoomuksen eduskuntaryhmän kehittämisehdotukset hallitusohjelman ja sen toimeenpanon käynnistymisen eduskuntakäsittelyä koskien. 
Käytiin keskustelua kehittämisehdotuksista. Puhemiesneuvosto päätti suosittaa, että valiokunnat kuulisivat syyskauden aikana ministereitä avoimissa kuulemisissa hallitusohjelman toimeenpanon suunnitelmien osalta.  
Kokoomuksen eduskuntaryhmän muiden kehittämisehdotusten käsittelyä jatketaan eduskuntatyön uudistamistyöryhmässä. 
3
Jäsenten nimeäminen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustuspoliittisen selonteon laadintaprosessien seurantaan
Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa puhemiesneuvoston kokouksessa. 
4
Täysistunto torstaina 28.11.2019
Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin esityksen mukaisesti, että torstaina 28.11.2019 klo 16 pidettävä täysistunto päättyy viimeistään klo 19. Eduskuntaryhmät voivat pitää pikkujoulut eduskuntatalossa klo 19 - 24. 
5
Suomen hallitusmuoto 100 vuotta -juhlatilaisuus
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-259796
HM100_juhlatilaisuus 10.9.2019.pdf
Jaettiin tiedoksi julkaisu tiistaina 10.9.2019 pidetystä Suomen hallitusmuoto 100 vuotta -juhlatilaisuudesta. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 19.9.2019 14:30