Pöytäkirja
PmNP
27
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 19.3.2020 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Mika
Niikko
ps
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Petteri
Nyman
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 28/2020 vp, johon tulee vielä lisälistalta pöydällepanoihin perustuslakivaliokunnasta tänään valmistuneet kaksi mietintöä (PeVM 4/2020 vp ja PeVM 5/2020 vp). Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöä. Perustuslakivaliokunnan mietinnöt ovat ainoassa käsittelyssä tänään päivän 2. täysistunnossa, joka alkaa klo 17.15. Päiväjärjestyksessä on myös yksimielisiä I ja II käsittelyn asioita sekä kaksi lakialoitetta lähetekeskustelussa. 
2
Puhemiesneuvoston suositukset täysistuntotyön osalta
Puhemies kertoi, että puhemiehistö keskusteli tänään päivällä toimista, jolla voitaisiin pienentää tartuntariskiä täysistuntosalissa. Puhemiehistö päätti suosittaa edustajille ja eduskuntaryhmille, että edustajat noudattaisivat seuraavia toimintatapoja täysistuntotyön osalta: 
-täysistunnon ilmoittautuminen aloitetaan jo 15 minuuttia ennen istunnon alkamista, jolloin saliin voidaan tulla ja poistua ilman ruuhkaa 
-puheet täysistunnoissa pidetään poikkeuksellisesti aina omalta paikaltaan (myös esittelypuheenvuorot) 
-kyselytunnilla ministeriaitio on järjestetty uudelleen turvavälien aikaansaamiseksi 
-kyselytunteja varten eduskuntaryhmille ja edustajille on tehty suositus, että ne valitsevat etukäteen kysyjät siten, että salissa on vain noin neljännes edustajista ja muut edustajat seuraavat kyselytuntia ilmoittautumisen jälkeen salin ulkopuolelta 
-muiden täysistuntojen kohdalla suositus on, että salissa ovat ilmoittautumisen jälkeen ja ennen päätöksentekovaihetta paikalla lähinnä puheenvuoroaan odottavat.  
Puhemiesneuvosto vahvisti suositukset. 
3
Täysistuntotyön aikataulut
Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin esityksen mukaisesti, että klo 22 aikaraja ei ole voimassa tänään 19.3.2020, tiistaina 24.3.2020, keskiviikkona 25.3.2020 ja torstaina 26.3.2020 pidettävissä täysistunnoissa. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 19.3.2020 17:18