Pöytäkirja
PmNP
28
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 21.3.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Kaj
Turunen
sin
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 26/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasia sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 27/2018 vp. 
Puhemiesneuvostolla ei ollut huomautettavaa esiteltyihin menettelytapoihin, joiden mukaisesti puhemies ei perustuslain 42 § 2 momentin nojalla tule hyväksymään äänestykseen LiVM 3/2018 vp vastalauseeseen sisältyvää lausumaehdotusta (mikäli hylkäysehdotus kaatuu äänestyksessä), eikä myöskään kansalaisaloitteen (KAA 1/2017 vp) osalta tehtyä käsittelyn pohjaa koskevaa ehdotusta. 
2
Tiedotustilaisuudet eduskunnassa
I varapuhemies Pekkarinen selosti, mihin toimiin hän on ryhtynyt edustaja Mikko Kärnän eilen illalla lähettämän tiedotteen johdosta (KUTSU Katalonian aluejohtajan Carles Puigdemontin tiedotustilaisuuteen).  
I varapuhemies kertoi, että hän on ollut yhteydessä edustaja Kärnään ja kertonut, että valtiosalissa tiedotustilaisuuksia voivat pitää vain kansanedustajat. Em. tilaisuus on siirretty pidettäväksi kansalaisinfon tiloihin. 
Puhemiesneuvostossa käytiin keskustelua aiheesta ja pidettiin I varapuhemiehen toimintaa asianmukaisena. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 22.3.2018 15:30