Pöytäkirja
PmNP
28
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 18.9.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Anna
Kontula
vas
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 33/2019 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 34/2019 vp. 
2
Jäsenten nimeäminen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustuspoliittisen selonteon laadintaprosessien seurantaan
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-259831
Parlamentaarinen seurantaryhmä 18.9.2019.pdf
Ulkoministeri Pekka Haaviston (kirje 28.8.2019) ja puolustusministeri Antti Kaikkosen (kirje 11.9.2019) kirjeisiin liittyen puhemiesneuvosto päätti, että eduskunta järjestää ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustuspoliittisen selonteon laadintaan liittyvän parlamentaarisen tarkastelun asettamalla parlamentaarinen seurantaryhmä. Tähän liittyen eduskuntaryhmiin lähetetään pyyntö nimetä jäsenet ja varajäsenet seurantaryhmään liitteenä olevassa kirjeessä kuvatulla tavalla. (Asia 17.9.2019 kokouksessa.) 
3
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kirje: Vuoden 2020 Tietoyhteiskunta-akatemiaan osallistumisen hyväksyminen eduskuntatyöhön liittyväksi tehtäväksi​
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-259627
Esitys Tietoyhteiskunta-akatemia eduskuntatyöhön liittyväksi tehtäväksi_09092019.pdf
Puhemiesneuvosto päätti, että Tietoyhteiskunta-akatemian tilaisuuksiin osallistuminen ei ole eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä. Tämä vastaa aiemmin samassa asiassa tehtyä päätöstä (PmNP 3/2017 vp, 8.2.2017). 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 19.9.2019 14:42