Pöytäkirja
PmNP
28
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 20.3.2020 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Antti
Rinne
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Johannes
Koskinen
sd
Riikka
Purra
ps
Paula
Risikko
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 30/2020 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 31/2020 vp. 
2
Viikon 13 istuntosuunnitelma ja yksittäisten asiakohtien aikataulutus
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-292126
Aikataulutus viikolle 13_2020.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-292127
Istuntosuunnitelma viikko 13_2020a.pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaisena istuntosuunnitelman viikolle 13 ja aikataulutukset tiistaille 24.3.2020. 
3
Hallituksen esitys vuoden 2020 lisätalousarvioksi - lähetekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Tiistaina 24.3.2020 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään lähetekeskustelu hallituksen esityksestä vuoden 2020 lisätalousarvioksi. 
Valtiovarainministeri Katri Kulmunin esittelypuheenvuoron (10 min) jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. 
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 26.3.2020 13:48