Pöytäkirja
PmNP
29
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 24.3.2020 klo 13.15
Paikka: Puhemiehen edustustila
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 31/2020 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. 
2
Viikon 13 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-292769
Viikkosuunnitelma viikolle 13_2020a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 13 istuntosuunnitelman. Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin esityksen mukaisesti, että istuntosuunnitelmaan lisätään kiireellisten asioiden käsittelyn vuoksi täysistunnot perjantaille 27.3.2020 klo 13 ja maanantaille 30.3.2020 klo 14.00. 
3
Etätyön tekeminen eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-292770
Poissaolot ja etätyö Pune 24.3.2020.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-292771
Luettelo Ek-työhön liitt tehtävät_matkat_maaliskuu 2020.pdf
Pääsihteeri esitteli keskuskanslian 24.3.2020 päivätyn muistion Edustajien poissaolokäytännöt koronavirusepidemian aikana. Pääsihteeri totesi, että valmiuslain käyttöönoton vuoksi ja tartuntavaaran pienentämiseksi on perusteltua, että myös edustajilla on mahdollisuus tehdä eduskuntatyötä etätyönä sähköisiä työvälineitä käyttäen. Poissaoloilmoitukseen merkittäisiin tämän perusteella ”etätyö”. 
Puhemiesneuvosto päätti, että koronavirusepidempian aikana etätyön tekeminen hyväksytään eduskuntatyöhön liittyväksi tehtäväksi. 
4
Valiokuntatyön järjestelyt poikkeusoloissa
Puhemiesneuvoston päätös valiokuntatyön järjestämisestä poikkeusolojen aikana: 
- Valiokunnat käsittelevät toistaiseksi vain välttämättömät valtiopäiväasiat. Valiokunnan sihteeri selvittää yhdessä ministeriön kanssa asioiden käsittelyn välttämättömyyden poikkeusolojen aikana ja käsittelyn aikataulun. 
- Valiokunnat pyrkivät kuulemaan asiatuntijat etäyhteyksin tai pyytävät heiltä kirjalliset lausunnot.  
- Valiokunnat kokoontuvat tarvittaessa etäyhteyksin epävirallisiin kokouksiin kuulemaan asiantuntijoita. 
- Erikoisvaliokuntia kehotetaan tekemään esitys puhemiesneuvostolle 9 lisävarajäsen valitsemiseksi valiokuntaan. Perustuslakivaliokunnan osalta lisävarajäseniä voi olla esim. 15. Tiedusteluvalvontavaliokunta arvioi itse lisävarajäsenten tarpeen. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 26.3.2020 13:45