Pöytäkirja
PmNP
3
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 10.5.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Paula
Risikko
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Maria
Guzenina
sd
Laura
Huhtasaari
ps
Timo
Harakka
sd
Lulu
Ranne
ps
Katja
Taimela
sd
Anne
Kalmari
kesk
Kalle
Jokinen
kok
Mia
Laiho
kok
Hanna
Kosonen
kesk
Anna-Maja
Henriksson
r
Paavo
Arhinmäki
vas
Arto
Pirttilahti
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Jenny
Thuneberg
Johanna
Sarhimaa
Dimitri
Qvintus
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 5/2019 vp, josta ilmeni ilmoitusasia sekä valiokuntaan lähettämisehdotus. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 6/2019 vp. 
2
Istuntosuunnitelma viikolle 20
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253982
Viikkosuunnitelma viikolle 20_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 20 istuntosuunnitelman. 
3
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (ITLA) valtuuskunnan kertomus säätiön toiminnasta
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253983
Itla_saatekirje.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253984
Itla Vuosikertomus 2018.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253985
Itla_Toimintakertomus_tilinpäätös 2018.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253986
Itla_tilintarkastuskertomus PWC 2018.pdf
Pääsihteeri esitteli puhemiesneuvostolle osoitetun Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunnan vuosikertomuksen (liitteenä säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus). 
Puhemiesneuvosto päätti lähettää kertomuksen tiedoksi sivistysvaliokuntaan. 
4
Ed. Kimmo Kiljusen ym. ehdotus puhemiesneuvostolle
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253990
ed. Kimmo Kiljusen ym ehdotus puhemiesneuvostolle.pdf
Pääsihteeri esitteli ed. Kimmo Kiljusen ym. puhemiesneuvostolle osoittaman kirjeen, jossa ehdotetaan, että valtiopäivien avajaisten ja vaalikauden päättäjäisten järjestelyistä annettuja puhemiesneuvoston ohjeita täydennettään siten, että valtiopäiväjumalanpalveluksen epävirallisena vaihtoehtona järjestettävä tunnukseton tilaisuus otetaan osaksi valtiopäivien avajaisten ja päättäjäisten virallista ohjelmaa. 
Puhemiesneuvosto päätti, että asiaan palataan hallituksen muodostamisen jälkeen, kun puhemiesneuvoston kokoonpano on lopullinen. 
5
Kansanedustajan mahdollisuus saada vapautus edustajantoimestaan -muistio
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253993
Edustajan vapauttaminen toimestaan_28_6_2018.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi muistion Kansanedustajan mahdollisuus saada vapautus edustajantoimestaan. Asiasta oli käyty keskustelua edellisessä puhemiesneuvoston kokouksessa. Lisäksi pääsihteeri totesi, että edustajan pyytäessä vapautusta edustajantoimestaan, asia käsitellään ensin puhemiesneuvostossa, joka päättää puolletaanko vapautuspyyntöä vai ei. Lopullisesti asiasta päättää täysistunto. 
6
Istumajärjestys 10.5.2019 lukien
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-253994
Istumajärjestys 10.05.2019.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi tästä päivästä lukien voimassa olevan istumajärjestyksen. SD-ryhmän osalta paikkoihin tulee vielä muutoksia ensi viikolla. 
7
Täysistuntotyötä koskevat käytännesäännöt
Puhemies Rinne kertoi pyytäneensä kansliaa käymään eduskuntaryhmien kanssa lävitse täysistuntotyötä koskevat käytännesäännöt.  
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 14.5.2019 12:33