Pöytäkirja
PmNP
30
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 3.4.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Kari
Tolvanen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 28/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 29/2018 vp. 
2
Viikon 14 muut istunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-180319
Viikkosuunnitelma viikolle 14a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 14 istuntosuunnitelman. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 5.4.2018 10:21