Pöytäkirja
PmNP
30
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 24.3.2020 klo 20.00
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Antti
Rinne
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johannes
Koskinen
sd
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Joakim
Strand
r
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri totesi, että valtioneuvosto on tänään 24.3.2020 antanut hallituksen esityksen HE 25/2020 vp, joka otetaan asian kiireellisyyden vuoksi lähetekeskusteluun lisälistalta nyt keskeytettynä olevassa täysistunnossa. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
2
Muutokset täysistuntosuunnitelmaan
Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin esityksen mukaisesti seuraavista muutoksista täysistuntosuunnitelmaan: 
- Keskiviikkona 25.3.2020 täysistunto alkaa klo 15.00 
- Lauantaina 28.3..2020 on täysistunto klo 10.00 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 26.3.2020 13:45