Pöytäkirja
PmNP
31
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 24.9.2019 klo 13.00
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Mika
Niikko
ps
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Ilkka
Kanerva
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Mika
Kari
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 36/2019 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 37/2019 vp. 
2
Viikon 39 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-260295
Viikkosuunnitelma viikolle 39_2019a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 39 istuntosuunnitelman. 
3
Toimenpidealoite poliisin valmiuksien kehittämisestä eläimiin liittyviin rikoksiin puuttumisessa
Toimenpidealoite
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
4
Toimenpidealoite eläinsuojelupoliisin toimintamallin laajentamisesta koko Suomeen
Toimenpidealoite
Mai
Kivelä
vas
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
5
Toimenpidealoite lapsen sotatoimialueelle viemisen kriminalisoinnista
Toimenpidealoite
Sanna
Antikainen
ps
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
6
Toimenpidealoite nuuskan ja muiden savuttomien tupakkatuotteiden myynnin ja maahantuonnin sallimisesta
Toimenpidealoite
Juha
Mäenpää
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
7
Toimenpidealoite poliisien ja muiden turvaamistehtävissä olevien virkamiesten työaikakäytäntöjen täsmentämisestä
Toimenpidealoite
Sanna
Antikainen
ps
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
8
Toimenpidealoite koulukiusaajan opetuspaikan vaihtamisesta
Toimenpidealoite
Terhi
Koulumies
kok
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
9
Toimenpidealoite koulukiusatun mahdollisuudesta saada korvausta koulutuksenjärjestäjältä
Toimenpidealoite
Marko
Kilpi
kok
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
10
Toimenpidealoite asevelvollisuutta suorittaneiden varusmiesten lisävakuutusturvan myöntämisestä taannehtivasti ajanjaksolta 1.1.2017—31.12.2018 onnettomuuksissa menehtyneiden varusmiesten edunsaajille ja onnettomuuksissa loukkaantuneille ja vammautuneille
Toimenpidealoite
Arja
Juvonen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
11
Jatketaan Sitran laatiman selvitysluonnoksen käsittelyä
Jatkettiin puhemiesneuvoston aamukoulussa aloitettua keskustelua Sitran laatimasta selivtysluonnoksesta. Sitrasta oli paikalla vastaamassa kysymyksiin johtava asiantuntija Lea Konttinen. 
12
Täysistuntokäytännöt -muistio
Pääsihteeri esitteli eduskuntaryhmiltä saadut lausunnot Täysistuntokäytännöt -muistioon. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa myöhemmin. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 25.9.2019 11:00