Pöytäkirja
PmNP
31
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 25.3.2020 klo 14.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Anne
Kalmari
kesk
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 32/2020 vp, josta ilmeni pöydällepanoehdotus. Pääsihteeri totesi, että tänään pidetään 3 istuntoa. Päivän 2. istunnossa on ainoassa käsittelyssä 1. istunnossa pöydällepantava perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2020 vp. 2. istunto keskeytetään perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan kokouksia varten. Mikäli talousvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta valmistuu, se laitetaan pöydelle päivän 3. istuntoon, jossa se otetaan ensimmäiseen käsittelyyn. 
2
Eduskunnan yleisölehteri
Puhemiesneuvosto päätti koronajohtoryhmän esityksestä, että eduskunnan toiminnan turvaamiseksi koronainfektion vuoksi eduskunnan yleisölehteri suljetaan torstaista 26.3.2020 alkaen. 
Samalla puhemiesneuvosto päätti, että eduskuntaan ei oteta henkilökohtaisia vieraita. Ulkopuoliset voivat saapua eduskuntaan vain kutsuttuina asiantuntijoina. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 26.3.2020 15:54