Pöytäkirja
PmNP
32
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 25.9.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Mika
Niikko
ps
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 37/2019 vp, josta ilmenivät sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 38/2019 vp. 
2
Menettelytapa - Ed. Kai Mykkäsen ym. välikysymys hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta
Tiistaina 1.10.2019 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa hallitus vastaa ed. Kai Mykkäsen /kok ym. välikysymykseen hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta. 
 
Valtioneuvoston vastauksen (10 min) ja ed. Kai Mykkäsen puheenvuoron (10 min) jälkeen välikysymyskeskustelu käydään nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia.  
Puheenvuorot varataan ryhmäkanslioista.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Välikysymysäänestykset toimitetaan perjantaina 4.10.2019 klo 13.00 pidettävässä täysistunnossa. 
3
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan vuosikertomus
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-260927
SiV_ote pöytäkirjasta 11_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi otteen sivistysvaliokunnan pöytäkirjasta 18.9.2019., Sivistysvaliokunta lausuu käsityksenään, että Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (ITLA) on vuonna 2018 toteuttanut hyvin tehtävää, johon eduskunnan 5.12.2017 tekemä juhlapäätös velvoittaa. 
4
Kuvaajat täysistuntosalin lehterillä
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-260930
kuvaajat lehterillä.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi Kuvaajat täysistuntosalin lehterillä -muistion. Kun täysistuntosalin istumajärjestystä päätettiin muuttaa, puhemiesneuvosto edellytti, että ”kaikille eduskuntaryhmille taataan mahdollisuus tasapuoliseen medianäkyvyyteen istuntosalissa istumapaikasta riippumatta”. Tavoitteen saavuttamiseksi kanslian johtoryhmä on hyväksynyt muistiossa esiteltävän ohjeistuksen, joka laajentaa kuvaajien liikkumista täysistuntosalin lehterillä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 26.9.2019 14:33