Pöytäkirja
PmNP
33
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 6.4.2018 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Kari
Tolvanen
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 31/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöä. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 32/2018 vp. 
2
Viikon 15 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-181322
Viikkosuunnitelma viikolle 15.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 15 istuntosuunnitelman. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 9.4.2018 16:21