Pöytäkirja
PmNP
34
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 10.4.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Ilkka
Kanerva
kok
Kaj
Turunen
sin
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 32/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 33/2018 vp. 
2
Viikon 15 muut istunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-181944
Viikkosuunnitelma viikolle 15a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 15 istuntosuunnitelman. 
3
Toimenpidealoite toisen asteen opintojen maksuttomuuden edistämisestä
Toimenpidealoite
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
4
Toimenpidealoite Poliisiammattikorkeakoulun opintososiaalisten etujen palauttamisesta
Toimenpidealoite
Kari
Kulmala
sin
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
5
Toimenpidealoite sudenmetsästyksen ja kannanhoidollisen metsästyksen poikkeusluvista
Toimenpidealoite
Peter
Östman
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
6
Toimenpidealoite sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vahvistamisesta
Toimenpidealoite
Jani
Toivola
vihr
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
7
Toimenpidealoite lainvalmistelun lapsivaikutusarvioinnista
Toimenpidealoite
Ville
Tavio
ps
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
8
Toimenpidealoite sähkön siirtomaksuista ja siirtohinnan kertakorotusten kohtuullisuudesta
Toimenpidealoite
Jari
Ronkainen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
9
Toimenpidealoite työttömyysturvan karenssijärjestelmän purkamisesta
Toimenpidealoite
Anna
Kontula
vas
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
10
Toimenpidealoite lastentarha- ja esikouluikäisten tyttöjen huivikiellosta
Toimenpidealoite
Laura
Huhtasaari
ps
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
11
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019 - 2022 - lähetekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Tiistaina 17.4.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään lähetekeskusteluvaltioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019 – 2022.  
Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron (10 min) jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Valtiovarainministerin vastauspuheenvuoron jälkeen seuraa debatti, jonka alussa puhemies myöntää pääsääntöisesti 1 minuutin puheenvuoroja oppositioryhmien johtajille ja asianomaisille ministereille. Tämän jälkeen keskustelu jatkuu ns. normaalina debattina. 
Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia.  
Puheenvuorot varataan ryhmäkanslioista.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 10.4.2018 16:51