Pöytäkirja
PmNP
34
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 27.9.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Leena
Meri
ps
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Anna
Kontula
vas
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-261537
Menettelytapa_vuoden 2020 talousarvio_LK.pdf
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 39/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi Pj 40/2019 vp. 
2
Viikon 40 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-261532
Viikkosuunnitelma viikolle 40_2019a.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi viikon 40 istuntosuunnitelman. 
3
Menettelytapa - lähetekeskustelu valtion vuoden 2020 talousarvioesityksestä, siihen liittyvistä budjettilaeista ja julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020 - 2023
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-261538
Budjetti 2020 lähetekeskustelu ministeripuheenvuorojen aikataulu.pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi pääsihteerin esityksestä liitteenä olevan menettelytavan sekä ministeripuheenvuorojen aikataulun. 
4
Jäsenten nimeäminen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustuspoliittisen selonteon laadintaprosessien seurantaan
Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin esityksen mukaisesti, että määräaikaa jäsenten ja varajäsenten ehdottamiseksi ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustuspoliittisen selonteon laadintaprosessien seurantaan jatketaan viikolla. Eduskuntaryhmiä pyydetään toimittamaan ehdotukset jäseniksi viimeistään perjantaina 4.10.2019. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 1.10.2019 10:54