Pöytäkirja
PmNP
35
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 11.4.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Kaj
Turunen
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 33/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Pääsihteeri ehdotti, että päiväjärjestyksen asiakohta 9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 35/2018 vp) lähetetään mietinnölle hallintovaliokuntaan ja lausunnolle perustuslakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, talousvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Keskustelussa ed. Filatov totesi, että esityksessä painottuvat työvoimapoliittiset asiat ja esitti, että asia lähetetään mietinnölle työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle edellä mainitut valiokunnan antavat lausunnon. Vpm Haatainen kannatti ed. Filatovin ehdotusta.  
Äänestyksessä pääsihteerin esitys voitti (8 jaa- ja 6 ei-ääntä, 1 tyhjä). Puhemiesneuvosto hyväksyi siten ehdotuksen, että asia lähetetään mietinnölle hallintovaliokuntaan ja lausunnolle perustuslakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, talousvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 34/2018 vp. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 12.4.2018 14:09