Pöytäkirja
PmNP
35
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 1.10.2019 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johannes
Koskinen
sd
Leena
Meri
ps
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 40/2019 vp, josta ilmeni ilmoitusasia. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 41/2019 vp. 
2
Viikon 40 istuntosuunnitelma ja yksittäisten asiakohtien aikataulutus keskiviikkona 2.10.2019
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-261835
Viikkosuunnitelma viikolle 40_2019b.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-261836
Aikataulutus ke 2.10.2019.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 40 istuntosuunnitelman. Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset yksittäisten asiakohtien aikataulutukset keskiviikon 2.10.2019 täysistunnossa. 
3
Ministereiden läsnäolo lähetekeskusteluissa
Puhemiesneuvosto keskusteli asioiden (erityisesti hallituksen esitykset ja kansalaisaloitteet) täysistuntokäsittelyistä lähetekeskustelujen osalta. 
Todettiin, että asianomaisen vastuuministerin läsnäoloa pidetään tärkeänä koko lähetekeskustelun ajan myös tilanteissa, joissa asian käsittely on aikataulutettu. Asianomaista vastuuministeriä informoidaan etukäteen käsittelyajankohdasta. Eduskunnan käsittelyaikataulujen niin salliessa, suunniteltua käsittelyajankohtaa voidaan tarvittaessa sovitella.  
Hallituksen esitykset pyritään ottamaan lähetekeskusteluun niiden antoviikkoa seuraavana tiistaina tai keskiviikkona. Jotta asioiden sujuva eteenpäinmeno voidaan varmistaa, tämä on aiheellista ottaa huomioon ministereiden aikataulujen suunnittelussa. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 2.10.2019 13:57