Pöytäkirja
PmNP
36
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 12.4.2018 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 34/2018 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 35/2018 vp. 
2
Puhemiesneuvoston asettamien kansainvälisten valtuuskuntien toimintakertomukset
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-182919
2017- Kertomuskooste_kv_toimielimet_su.pdf
Toimintakertomukset jaettiin puhemiesneuvostolle, joka päätti toimittaa kertomuksista laaditun koosteen tiedoksi ulkoasiainvaliokunnalle. 
3
Ministerien läsnäolo
Puhemiesneuvostossa käytiin keskustelu ministereiden läsnäolosta eduskunnan kyselytunneilla sekä hallituksen esitysten lähetekeskusteluissa. Painotettiin, että ministereiden läsnäolo mainituissa tilanteissa on tärkeää. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 13.4.2018 14:30