Pöytäkirja
PmNP
37
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 13.4.2018 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
Tiina
Rytilä-Borere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 35/2018 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvostolle on jaettu luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 36/2018 vp. 
2
Viikkosuunnitelma viikolle 16
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-183201
Vkosuunn_vko16_2018.pdf
Pääsihteeri esitteli viikkosuunnitelman 16/2018. 
3
Eräiden yksittäisten asiakohtien aikataulutus
Puhemiesneuvosto päätti eräiden yksittäisten asiakohtien aikataulutuksesta keskiviikkona 18.4.2018 seuraavasti: 
Alueiden kehittämistä ja kasvupalveluita ym. koskevan hallituksen esityksen (HE 35/2018 vp) lähetekeskusteluun varataan 2 tuntia (klo 14.00 – 16.00). 
Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. 
Varhaiskasvatuslakia ym. koskevan hallituksen esityksen (HE 40/2018 vp) lähetekeskusteluun varataan 2 tuntia (klo 16.00 – 18.00). 
Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. 
Lukiolakia ym. koskevan hallituksen esityksen (HE 41/2018 vp) lähetekeskusteluun varataan 2 tuntia (klo 18.00 – 20.00). 
Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 16.4.2018 10:33