Pöytäkirja
PmNP
38
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 17.4.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Krista
Kiuru
sd
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 36/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 37/2018 vp. 
2
Viikon 16 muut istunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-183890
Viikkosuunnitelma viikolle 16__.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 16 istuntosuunnitelman. 
3
Puhemiesneuvoston suositukset täysistuntotyön menettelytapojen osalta
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-184155
Puhemiesneuvoston suositukset täysistuntotyön osalta_170418.pdf
Pääsihteeri esitteli luonnoksen puhemiesneuvoston suosituksiksi täysistunnon menettelytapojen osalta. Käydyn keskustelun perusteella luonnokseen hyväksyttiin seuraavat muutokset:  
Kohdan 3. Edustajia muistutetaan seuraavista vastauspuheenvuoroihin liittyvistä käytännöistä ensimmäinen ranskalainen viiva muutettiin muotoon: 
- Puhemies myöntää vastauspuheenvuorot harkintansa mukaan noudattaen aiemmin puhemiesneuvostossa sovittuja periaatteita (puhemiesneuvoston 25.6.2014 linjaukset vastauspuheenvuoroista ovat edelleen voimassa).  
- Suositusten loppuviitteeksi lisättiin puhemiesneuvoston 25.6.2014 linjaukset vastauspuheenvuoroista (PnPTK 70/2014 vp):  
Mikäli asiassa on käytetty ryhmäpuheenvuorot, debatit alkavat pääsääntöisesti ryhmäpuheenvuoron käyttäjien puheenvuoroilla. Sen jälkeen puheenvuorot myönnetään puhemiehen harkinnan mukaan. 
Debattipuheenvuoroja myönnettäessä puhemies ottaa huomioon seuraavia näkökohtia: 
- ryhmäjohtajilla on yleisvelvoite tuoda eduskuntaryhmän kanta kulloinkin käsittelyssä olevaan asiaan, sama koskee puolueiden puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, 
- valiokuntavastaavilla ja ao. valiokunnan jäsenillä on kussakin käsiteltävässä aiheessa erityistä annettavaa käynnissä olevaan keskusteluun, 
- edustajan aikaisempi toiminta ja pitkäaikainen paneutuminen käsittelyssä olevaan asiaan, 
- edustajien mahdollisuus tuoda uusia näkökulmia aiheeseen, 
- edustajan aiemmat debattipuheenvuorot, 
- tasapuolisuus ryhmien välillä huomioiden myös eduskuntaryhmien koko, 
- ministereille mahdollisuus vastata heille esitettyyn kysymykseen. 
Debattipuheenvuorot ovat lähtökohtaisesti puheenvuoroja ajankohtaiseen keskusteluun, eivät etukäteen kirjoitettuja ja tilanteesta riippumattomia. Etukäteen kirjoitettuja puheenvuoroja varten on käytössä normaalit, etukäteen tai salissa pyydetyt puheenvuorot (P-painike).  
Mikäli debatissa mainitaan toisen edustajan nimi, esitetään suora kysymys tai väite, voi puhemies myöntää ao. edustajalle vastauspuheenvuoron. Vastauspuheenvuoron ajoitus on puhemiehen harkinnassa.  
Seisomaan nouseminen kesken keskustelun tarkoittaa, että edustajalla on sanottavaa juuri parhaillaan puhuvan edustajan puheenvuoroon (seisomaan nouseminen ei siis ole muistutus siitä, että on puoli tuntia sitten pyytänyt puheenvuoron).  
Mikäli keskustelun aihepiiri on laaja, voi puhemies ehdottaa keskityttäväksi hetkeksi aikaa yhteen osa-alueeseen kerrallaan, jolloin taataan keskustelun elävyys ja mielenkiintoisuus.  
Oma eduskuntaryhmä on ensisijainen foorumi keskustelulle, joka koskee tyytymättömyyttä puheenvuorojen jakamiseen. Mikäli oma eduskuntaryhmä ottaa asian esille, puhemiehistö käsittelee käytyä debattia.  
4
Eduskunnan avoimen datan hanke
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-184040
AvoinData-Puhemiesneuvosto-2018-04-11.pdf
Johtava tietoasiantuntija Päivikki Karhula ja verkkotuottaja Petteri Nyman esittelivät eduskunnan avoimen datan hanketta, joka on nyt loppusuoralla. Eduskunnan avoimen datan verkkopalvelussa on tarjolla valtiopäiväasiakirjoja ja äänestys- ja poissaolotietoja vuodesta 2015 lähtien. Data on saatavilla koneluettavassa muodossa ja maksutta. Aineiston hyödyntäminen ja jatkokäsittely edellyttää koodausosaamista (sovelluskehittäjät). Dataa on mahdollista käyttää esimerkiksi uusien hakutapojen tai asian käsittelyn seurannan kehittämisessä.  
5
Kevätuistuntokaudella annettavien hallituksen esitysten tilanne
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-184048
Antamattomat kiireelliset hallituksen esitykset 16.4.2018_perustiedot.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-184049
Antamattomat kiireelliset hallitukset esitykset 16.4.2018_laajat tiedot.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-184050
Lisätyt HEt 16.4.2018.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-184051
Poistetut HEt 16.4.2018.pdf
Pääsihteeri kertoi, että ns. kiireellisten hallituksen esitysten takaraja oli viime viikon torstaina. Tällä hetkellä antamatta olevia kiireellisiä esityksiä on 9. Niistä viisi on tarkoitus antaa viikolla 16, kaksi viikolla 17 ja kaksi viimeistä viikoilla 20 ja 21. Lisäksi jaettiin tiedot kevään kuluessa HE-listalle lisätyistä ja poistetuista esityksistä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 25.4.2018 16:12