Pöytäkirja
PmNP
38
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 4.10.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Mika
Niikko
ps
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Mika
Kari
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 44/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnokset päiväjärjestyksiksi PJ 45/2019 vp ja PJ 46/2019 vp. 
2
Viikon 41 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-262847
Viikkosuunnitelma viikolle 41_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi viikon 41 istuntosuunnitelman. 
3
Jäsenten nimeäminen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustuspoliittisen selonteon laadintaprosessien seurantaan
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-262848
Parlamentaarinen seurantaryhmä 4.10.2019.pdf
Ulkoministeri Haavisto ja puolustusministeri Kaikkonen ovat kirjeillään pyytäneet eduskuntaa järjestämään ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustuspoliittisen selonteon laadintaan liittyvän parlamentaarisen tarkastelun. 
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2020. Sen rinnalla valmisteltava puolustuspoliittinen selonteko annettaisiin eduskunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon jälkeen.  
Puhemiesneuvosto päätti 18.9.2019 asettaa parlamentaarisen seurantaryhmän, jonka tehtävänä on: 
1) arvioida turvallisuusympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden merkitystä Suomelle; 
2) seurata hallituksen piirissä tapahtuvaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelua; käydä vuoropuhelua hallituksen kanssa; sekä tarvittaessa ottaa kantaa valmistelussa oleviin esityksiin. 
Puhemiesneuvosto edellyttää, että hallitus antaa seurantaryhmälle ajantasaista tietoa selontekojen valmisteluista. 
Seurantaryhmän sihteeristö asetetaan ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan sihteeristöjen keskuudesta. 
Seurantaryhmän työ päättyy hallituksen päättäessä selonteoista. 
Puhemiesneuvosto päätti nimetä eduskuntaryhmien ehdotusten mukaisesti parlamentaariseen seurantaryhmään seuraavat edustajat: 
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä:  
Erkki Tuomioja (pj), varajäsen Kristiina Salonen  
Mika Kari, varajäsen Riitta Mäkinen  
 
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä: 
Tom Packalén (1. vpj), varajäsen Sakari Puisto  
Jari Ronkainen, varajäsen Riikka Slunga-Poutsalo 
 
Kokoomuksen eduskuntaryhmä:  
Ilkka Kanerva (2. vpj), varajäsen Sofia Vikman  
Jaana Pelkonen, varajäsen Ville Kaunisto 
 
Keskustan eduskuntaryhmä:  
Mikko Savola (3.vpj), varajäsen Anne Kalmari,  
Joonas Könttä, varajäsen Hannakaisa Heikkinen  
 
Vihreä eduskuntaryhmä :  
Atte Harjanne, varajäsen Inka Hopsu 
 
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä:  
Markus Mustajärvi, varajäsen Paavo Arhinmäki 
 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä :  
Eva Biaudet, varajäsen Anders Adlercreutz 
 
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä:  
Sari Essayah, varajäsen Päivi Räsänen 
 
Liike Nyt –eduskuntaryhmä : Hjallis Harkimo 
 
Varajäsenellä on oikeus osallistua seurantaryhmän työhön varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa.  
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 9.10.2019 15.33