Pöytäkirja
PmNP
39
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 8.10.2019 klo 11.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Anne
Kalmari
kesk
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 46/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 47/2019 vp. 
2
Viikon 41 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-263197
Viikkosuunnitelma viikolle 41_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi viikon 41 istuntosuunnitelman. 
3
Valtion vuoden 2019 kolmannen lisätalousarvion lähetekeskustelun menettelytapa
Tiistaina 8.10.2019 kello 12.00 pidettävässä täysistunnossa on lähetekeskustelussa valtionvuoden 2020 talousarvioesityksen ja siihen liittyvien budjettilakiesityksien sekä julkisen talouden suunnitelman 2020 – 2023 lisäksi vuoden 2019 kolmas lisätalousarvioesitys. 
Menettelytavassa noudatetaan valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen lähetekeskustelussa hyväksyttyä menettelytapaa. 
Lisätalousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 14.10.2019 kello 12.00 mennessä. Samalla kun aloite jätetään allekirjoitettuna keskuskansliaan, tuleeasiakirja toimittaa sähköpostitse asiakirjatoimistoon (pohjatekstit@eduskunta.fi). 
4
Budjetin, budjettilakien, JTS:n ja lisäbudjetin lähetekeskustelu - 8.10.2019 päivitetty ministeripuheenvuorojen aikataulu
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-263222
Budjetti_budjettilait_JTS ja lisäbudjetti lähetekeskustelu ministeripuheenvuorojen 8.10.2019 päivitetty aikataulu.pdf
Pääsihteeri esitteli budjetin, budjettilakien, JTS:n ja lisäbudjetin lähetekeskustelun päivitetyn ministeripuheenvuorojen aikataulun. Ministeri Ohisalo esittelee ministeri Mikkosen sijaan YM:n asiat keskiviikkona 9.10.2019 klo 20. 
5
Eduskunnan juhlamenotyöryhmän asettaminen
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-263212
JuhlamenoTR asettaminen PuNe 8.10.2019 liitteineen.pdf
Puhemiesneuvosto päätti asettaa eduskunnan juhlamenotyöryhmän liitteen muistion mukaisesti. Keskusteltiin tunnustuksettoman tilaisuuden järjestämisestä valtiopäivien avajaisten edellä. Tässä yhteydessä viitattiin edustaja Kimmo Kiljusen tekemään aloitteeseen. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 8.10.2019 16.36