Pöytäkirja
PmNP
40
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 19.4.2018 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Krista
Kiuru
sd
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Petteri
Nyman
Marja
Wallin
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 38/2018 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 39. 
2
Kansalaisaloite Vakuutus ja eläkelaitosten lääkärit KAA 4/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-185036
Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkärit KAA_4+2018 vp.pdf
Puhemiesneuvostolle jaettiin tiedoksi kansalaisaloite: Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu (KAA 4/2018 vp). 
3
Ed. Susanna Huovisen vapautuspyyntö
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-185037
Vapautuspyyntö_ edustaja Huovinen.pdf
Puhemiesneuvostolle jaettiin ed. Susanna Huovisen vapautuspyyntö edustajantoimesta 15.6.2018 alkaen hänen tultuaan nimitetyksi Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajaksi. 
4
Valiokuntatyön aikataulutus sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyssä
Puhemiesneuvostossa käytiin keskustelua valiokuntien kokousaikojen sovittamisesta sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä esityksiä käsiteltäessä. Keskustelua asiasta jatketaan viikolla 17. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 23.4.2018 15:00