Pöytäkirja
PmNP
40
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 9.10.2019 klo 9.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 47/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 48/2019 vp. 
2
Kansalaisaloite: Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-263583
KAA 7_2019 vp.pdf
Jaettiin tiedoksi eduskunnalle tänään luovutettu kansalaisaloite Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi (KAA 7/2019 vp). 
3
Kokous torstaina 10.10.2019 klo 13.00
Varapuhemies Haatainen ilmoitti, että puhemiesneuvoston ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien yhteinen kokous pidetään torstaina 10.10.2019 klo 13.00-14.00 puhemiehen edustustilassa. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 10.10.2019 15.00