Pöytäkirja
PmNP
41
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 20.4.2018 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Krista
Kiuru
sd
Kaj
Turunen
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 39/2018 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 40/2018 vp. 
2
Tiistain 24.4.2018 klo 14 täysistunnon aikataulutetut asiat
Puhemiesneuvosto päätti yksittäisten asiakohtien aikataulutuksesta tiistaina 24.4.2018 seuraavasti: 
Klo 14 - 15 Hallituksen esitys (HE 45/2018 vp) eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
klo 15 - 16 Hallituksen esitys (HE 49/2018 vp) eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
klo 16 – 16.45 Hallituksen esitys (HE 37/2018 vp) eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 
klo 16.45 – 17.30 Hallituksen esitys (HE 54/2018 vp) eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta 
klo 17.30 – 18.15 Hallituksen esitys (HE 51/2018 vp) eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta 
klo 18.15- 19 Hallituksen esitys (HE 47/2018 vp) eduskunnalle laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 
*** 
Mikäli asiakohdan puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. 
3
Viikkosuunitelma viikolle 17
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-185538
Viikkosuunnitelma viikolle 17.pdf
Apulaispääsihteeri esitteli viikkosuunnitelman 17/2018. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 14.11.2018 15:33