Pöytäkirja
PmNP
42
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 24.4.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Kaj
Turunen
sin
Stefan
Wallin
r
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Rami
Kurth
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 40/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi P 41/2018 vp. 
2
Viikon 17 muut istunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-186181
Viikkosuunnitelma viikolle 17a.pdf
Apulaispääsihteeri esitteli viikon 17 istuntosuunnitelman. 
3
Torstain 26.4.2018 klo 16 täysistunnon aikataulutetut asiat
Puhemiesneuvosto päätti yksittäisten asiakohtien aikataulutuksesta torstaina 26.4.2018 seuraavasti:  
Klo 17 - 18 Hallituksen esitys (HE 59/2018 vp) eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 
klo 18 - 19 Hallituksen esitys (HE 57/2018 vp) eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta 
klo 19 - 20 Hallituksen esitys (HE 55/2018 vp) eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
klo 20 – 21 Hallituksen esitys (HE 56/2018 vp) eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen  
klo 21- 22 Hallituksen esitys (HE 58/2018 vp) eduskunnalle laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
*** 
Mikäli asiakohdan puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. 
Torstain 26.4. täysistunnossa ei ole klo 22 aikarajaa. 
4
Puhemiesneuvoston aamukoulu
Puhemiesneuvoston seuraava aamukoulu pidetään perjantaina 5.4.2018 klo 8.00 - 9.30. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 25.4.2018 16:00