Pöytäkirja
PmNP
43
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 25.4.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Krista
Kiuru
sd
Stefan
Wallin
r
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Rami
Kurth
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 41/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasia sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöjä.  
Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 42/2018 vp. Täysistunnon äänestykset päätettiin siirtää toimitettavaksi kyselytunnin jälkeen. Edustaja Kirsta Kiuru totesi, että StV haluaisi antaa lausunnon tyottömuusturvalain muuttamista (HE 59/2018 vp) koskevasta hallituksen esityksestä. Kyseisen esityksen valiokuntaan lähettämisehdotuksista päätetään puhemiesneuvoston huomisessa kokouksessa.  
2
Ed. Susanna Huovisen vapautuspyyntö edustajantoimesta
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-186368
ed. Huovisen vapautuspyyntö edustajantoimesta.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-186369
ed.Huovisen kirje puhemiesneuvostolle.pdf
Pääsihteeri esitteli edustaja Susanna Huovisen eduskunnalle 19.4.2018 osoittaman kirjeen, jossa hän pyytää vapautusta edustajantoimesta 15.6.2018 lukien siirtyäkseen Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajaksi. Lisäksi pääsihteeri esitteli edustaja Susanna Huovisen puhemiesneuvostolle 23.4.2018 osoittaman kirjeen, jossa hän perustelee vapautuspyyntöään 
Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöä. 
3
Sote/ maku -asioiden valiokuntakäsittely
Käytiin keskustelua maakunta- ja soteuudistusta koskevien hallituksen esitysten käsittelyaikataulusta. Päätettiin jatkaa keskustelua sen jälkeen, kun valtioneuvostolta on saatu kirjallisena esitysten uusi aikataulutus. 
4
Perjantain 11.5.2018 täysistuntovaraus
Puhemiesneuvosto hyväksyi pääsihteerin esityksen mukaisesti istuntovarauksen poiston perjantailta 11.5.2018. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 26.4.2018 15:15