Pöytäkirja
PmNP
43
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 15.10.2019 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Anu
Vehviläinen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 50/2019 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 51/2019 vp. 
2
Viikon 42 istuntosuunnitelma
Pääsihteeri esitteli viikon 42 istuntosuunnitelman. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 15.10.2019 14.00