Pöytäkirja
PmNP
44
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 16.10.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Mika
Niikko
ps
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Anna
Kontula
vas
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 51/2019 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 52/2019 vp. 
Apulaispääsihteeri totesi Pj 9. asian osalta, että LA 4/2019 vp tulee lähettää lakivaliokunnan sijasta käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 17.10.2019 10.57