Pöytäkirja
PmNP
45
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 27.4.2018 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Rami
Kurth
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-187052
Täysistuntosali istumajärjestys 27.4.2018.pdf
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 43/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin.  
Puhemiesneuvosto, jonka tehtävänä on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehdä ehdotuksia eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä täysistuntosalissa, ehdottaa eduskunnan päätettäväksi, että edustajat istuvat täysistuntosalissa eduskuntaryhmittäin siten, että puhemiehen paikalta katsottuna äärimmäisenä oikealla on ruotsalainen eduskuntaryhmä ja siitä lähtien muut eduskuntaryhmät seuraavassa järjestyksessä: kokoomuksen eduskuntaryhmä, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä, keskustan eduskuntaryhmä, Liike Nyt–eduskuntaryhmä, perussuomalaisten eduskuntaryhmä, sininen eduskuntaryhmä, vihreä eduskuntaryhmä, sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä ja äärimmäisenä vasemmalla vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kukin ryhmä puhemiesneuvoston määräämien rajojen puitteissa.  
Puhemiesneuvosto puolsi tarkistetun istumajärjestyksen (uusi Liike Nyt-eduskuntaryhmä) hyväksymistä täysistunnossa.  
Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöjä. 
Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 44/2018 vp. 
2
Istuntosuunnitelma viikolle 18
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-187051
Viikkosuunnitelma viikolle 18.pdf
Pääsihteeri esitteli istuntosuunnitelman viikolle 18. 
3
EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulon vaikutukset julkaistaviin tietoihin
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-187057
EUn tietosuoja-asetuksen voimaantulon vaikutukset julkaistaviin tietoihin.pdf
Pääsihteeri esitteli asiakirjatoimiston 20.4.2018 päivätyn esityksen. Eduskunnan virallisilta internetsivuilta esitetään poistettaviksi kansanedustajien lapsiin, puolisoon ja vanhempiin liittyvät tiedot kevään 2018 aikana. Muutosesitys perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679), jota ryhdytään soveltamaan 25.5.2018 lukien. Rekisterinpitäjällä tulee tämän ajankohdan jälkeen olla niiden henkilöiden suostumus, joiden tietoja se julkaisee julkisilla sivuillaan. 
Puhemiesneuvosto hyväksyi esityksen. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 2.5.2018 9:27