Pöytäkirja
PmNP
46
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 2.5.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 44/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvosto päätti tarkistaa aikaisempaa valiokuntaan lähettämisehdotustaan ja ehdottaa, että Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (K 6/2018 vp) lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöä.  
Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 45/2018 vp. 
2
Viikon 18 muut istunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-187783
Viikkosuunnitelma viikolle 18.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 18 istuntosuunnitelman. 
3
Menettelytapa - Ed. Antti Lindtmanin ym. välikysymys nuorten työehdoista
Tiistaina 8.5.2018 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa hallitus vastaa ed. Antti Lindtmanin sd/ ym. välikysymykseen nuorten työehdoista. 
Valtioneuvoston vastauksen (10 min) ja ed. Antti Lindtmanin puheenvuoron (10 min) jälkeen välikysymyskeskustelu käydään nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia.  
Puheenvuorot varataan ryhmäkanslioista.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Välikysymysäänestykset toimitetaan keskiviikkona 9.5.2018 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 3.5.2018 16:18