Pöytäkirja
PmNP
46
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 18.10.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 53/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle on jaettu luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 54/2019 vp. 
2
Istuntosuunnitelma viikolle 43 ja eräiden yksittäisten asiakohtien aikataulutus
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-267224
Viiikosuunitelma viikolle 43_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli istuntosuunnitelman viikolle 43. Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset yksittäisten asiakohtien aikataulutukset tiistain 22.10.2019 täysistunnossa. 
3
Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa - menettelytapa
Tiistaina 22.10.2019 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään palautekeskustelu valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (UaVM 4/2019 vp, VNS 1/2019 vp). 
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. 
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
4
Keskustelualoite lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-267230
KA 1_2019 vp.pdf
Puhemiesneuvostolle jaettiin tiedoksi keskustelualoite lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta (KA 1/2019 vp; Eeva Kalli ym.). 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 21.10.2019 14.03