Pöytäkirja
PmNP
47
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 28.4.2020 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johannes
Koskinen
sd
Leena
Meri
ps
Anu
Vehviläinen
kesk
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 63/2020 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvostolle on jaettu luettelo annetuista hallituksen esityksistä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 64/2020 vp. 
2
Istuntosuunnitelma viikolle 17
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-299320
Istuntosuunnitelma viikolle 18_2020.pdf
Pääsihteeri esitteli istuntosuunnitelman viikolle 17. 
3
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020 - lähetekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Keskiviikkona 6.5.2020 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään 
lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020 (VNS 2/2020 vp). 
Ulkoministeri Pekka Haaviston esittelypuheenvuoron (10 min.) jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta siten, että ryhmäpuheenvuorokierroksen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Myös muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. 
Täysistuntokäsittelyn kuluessa varatut puheenvuorot ovat normaalin eli enintään 3 minuutin mittaisia. 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
4
Käsittelemättä olevien asioiden lista ja aikataulu
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-299321
Käsittelypäivä auki_täysistunto_240420.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-299323
KÄSITELLÄÄN VIIKOLLA 19_270420.pdf
Pääsihteeri esitteli eduskuntaryhmiltä saadut vastaukset liittyen käsittelemättä olevien asioiden luetteloon sekä tämän pohjalta tehdyn listan viikolla 19 käsiteltävistä asioista. Lisäksi puhemiesneuvostolle jaettiin lista asioista, joiden käsittelypäivä on vielä auki. Puhemiesneuvosto hyväksyi viikolle 19 esitetyn asialistan. 
5
Valiokuntien matkat ja matkamäärärahat v. 2020 ja 2021
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-299324
Valiokuntien matkat ja matkamäärärahat.pdf
Pääsihteeri esitteli muistion (24.4.2020) keskustelun pohjaksi. Valiokuntamatkoista käydyssä keskustelussa tuotiin esille toive saada ohjeistus, jotta valiokunnat voivat tehdä päätöksiään valiokuntamatkojen ajoittamisesta ottaen huomioon korona-epidemiasta johtuvat rajoitukset. Lisäksi pyydettiin selvitystä mahdollisista lisäkuluista, jos valiokuntamatkoja siirretään ensi syksystä myöhäisempään ajankohtaan.  
6
Toimenpidealoite valtakunnallisen koronavirusneuvonnan puhelinpalvelun laajentamiseksi myös sunnuntaihin
Toimenpidealoite
Arja
Juvonen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
7
Toimenpidealoite kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulon turvaamisesta poikkeusaikana ja välittömästi sen jälkeen
Toimenpidealoite
Veronika
Honkasalo
vas
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
8
Toimenpidealoite etäopiskelun mahdollistavan opetussuunnitelman laatimisesta
Toimenpidealoite
Ari
Koponen
ps
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
9
Toimenpidealoite virike- ja kulttuurisetelien käytön väliaikaisesta laajentamisesta kirjaostoihin
Toimenpidealoite
Pia
Lohikoski
vas
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
10
Toimenpidealoite Luumäki—Imatra-kaksoisraiteen rakentamisesta
Toimenpidealoite
Sheikki
Laakso
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 28.4.2020 16.36