Pöytäkirja
PmNP
48
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 4.5.2018 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Anne
Kalmari
kesk
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 46/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöjä. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 47/2018 vp. 
2
Viikon 19 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-188404
Viikkosuunnitelma viikolle 19.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 19 istuntosuunnitelman. 
3
Ajankohtaiskeskustelu EU:n rahoituskehyksestä - keskustelussa noudatettava menettelytapa
Keskiviikkona 9.5.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään ajankohtaiskeskustelu EU:n rahoituskehyksestä. 
Valtioneuvoston puheenvuoron (10 min) jälkeen puhemies myöntää kunkin eduskuntaryhmän edustajalle 2 minuutin vastauspuheenvuoron. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkitsemassaan järjestyksessä 1 minuutin vastauspuheenvuoroja. Vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa V-painikkeella. 
Keskusteluun varataan aikaa korkeintaan 1,5 tuntia. 
4
Ajankohtaiskeskustelu EU:n rahoituskehyksestä
Keskustelualoite
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että keskiviikkona 9.5.2018 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään ajankohtaiskeskustelu EU:n rahoituskehyksestä. 
5
Keskiviikon 9.5.2018 klo 14 täysistunnon aikataulutetut asiat
Puhemiesneuvosto päätti yksittäisten asiakohtien aikataulutuksesta keskiviikkona 9.5.2018 seuraavasti: 
Keskusteluun varataan korkeintaan 1,5 tuntia: Ajankohtaiskeskustelu EU:n rahoituskehyksestä.  
Keskusteluun varataan korkeintaan 1 tunti: Lähetekeskustelussa hallituksen vuosikertomus 2017 (K 11/2018 vp)  
Keskusteluun varataan korkeintaan 1 tunti:Lähetekeskustelussa hallituksen esitys (HE 62/2018 vp) julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. 
Keskusteluun varataan korkeintaan 45 minuuttia: Lähetekeskustelussa hallituksen esitys (HE 60/2018 vp) eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta 
Keskusteluun varataan korkeintaan 30 minuuttia: Lähetekeskustelussa hallituksen esitys (HE 63/2018 vp) eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta 
*** 
Mikäli asiakohdan puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. 
6
Täysistunto keskiviikkona 16.5.2018
Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin esityksen mukaisesti, että 16.5.2018 täysistunnon klo 18 päättymisaika poistetaan. 
7
Maakunta-, sote- ja valtion alueuudistusta koskevien hallituksen esitysten aikataulutus ja eduskuntakäsittely
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-188410
Päivitetty 030518 MAKU esitykset.pdf
Jaettiin tiedoksi 3.5.2018 päivitetty muistio maakunta-, sote- ja valtion alueuudistusta koskevien hallituksen esitysten aikataulutuksesta ja eduskuntakäsittelystä. 
8
Yhteenveto 4.4.2018 pidetystä puhemiesneuvoston aamukoulusta
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-188416
Aamukoulun yhteenveto_4_4_2018.pdf
Jaettiin tiedoksi yhteenveto 4.4.2018 pidetystä puhemiesneuvoston aamukoulusta. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 7.5.2018 12:45