Pöytäkirja
PmNP
48
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 23.10.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Paula
Risikko
kok
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 55/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 56/2019 vp. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 23.10.2019 15:51