Pöytäkirja
PmNP
48
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 29.4.2020 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Antti
Rinne
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johannes
Koskinen
sd
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 64/220 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä pöydällepanoehdotukset. Lisälistalta pannaan pöydälle tänään pidettävään 2. täysistuntoon sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 7/2020 vp, HE 61/2020 vp. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 65/2020 vp. 
2
Viikon 19 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-299565
Viikkosuunnitelma viikolle 19_2020.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi viikon 19 istuntosuunnitelman. 
3
Etäosallistuminen puhemiesneuvoston kokouksiin
Puhemiesneuvosto päätti, että jatkossa puhemiesneuvoston kokouksiin voi poikkeusolojen aikana osallistua myös etäyhteyden kautta (Microsoft Teams). 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 4.5.2020 11.03