Pöytäkirja
PmNP
49
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 24.10.2019 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Anne
Kalmari
kesk
Anu
Vehviläinen
kesk
Mika
Kari
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 56/2019 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 57/2019 vp. 
2
Toimenpidealoite hoitajien laajemmasta oikeudesta osallistua reseptilääkkeitä käsitteleviin terveydenhuollon koulutuksiin
Toimenpidealoite
Terhi
Koulumies
kok
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
3
Toimenpidealoite kannattavaan viljelyyn soveltumattomien peltojen metsittämisestä
Toimenpidealoite
Jari
Myllykoski
vas
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
4
Toimenpidealoite lasten sijaishuoltopaikkojen vuositarkastuksista
Toimenpidealoite
Anna
Kontula
vas
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
5
Toimenpidealoite maksuttomista kuukautissuojista asunnottomille naisille
Toimenpidealoite
Pia
Lohikoski
vas
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
6
Toimenpidealoite miehien kannustamisesta hoiva-alalle
Toimenpidealoite
Terhi
Koulumies
kok
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
7
Toimenpidealoite maahanmuuttajien tulkkipalveluiden kustannusten selvittämisestä
Toimenpidealoite
Jukka
Mäkynen
ps
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
8
Toimenpidealoite pienviljelijöille vuodelta 2020 maksettavaa tukea koskevan asetuksen antamisesta
Toimenpidealoite
Ville
Tavio
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
9
Toimenpidealoite pienten ydinreaktoreiden hyödyntämisen edistämisestä
Toimenpidealoite
Heikki
Vestman
kok
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
10
Suomi-Areena 2020
Tiedotuspäällikkö Timonen kertoi, että ympäristövaliokunta, tulevaisuusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan osallistua seuraavaan v. 2020 järjestettävään Suomi-Areenaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 25.10.2019 12:03