Pöytäkirja
PmNP
49
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 5.5.2020 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps (etäyhteys)
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd (etäyhteys)
Ilkka
Kanerva
kok (etäyhteys)
Paula
Risikko
kok
Anna
Kontula
vas
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 66/2020 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 67/2020 vp. 
2
Viikon 19 istuntosuunnitelma ja yksittäisten asiakohtien aikataulutus
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-299565
Viikkosuunnitelma viikolle 19_2020.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-300359
Yksittäisten asiakohtien aikataulutus ke 6.5.2020.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 19 istuntosuunnitelman. Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset yksittäisten asiakohtien aikataulutukset keskiviikkona 5.5.2020 klo 14 pidettävässä täysistunnossa. 
3
Käsittelypäivä auki (täysistunto)
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-300362
Käsittelypäivä auki_täysistunto_050520.pdf
Pääsihteeri esitteli luettelon asioista, joiden täysistuntokäsittelypäivä on avoinna. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puhemies totesi, että ryhdytään tiedustelemaan eduskuntaryhmien näkemykset niistä ei-kiireellisistä asioista, jotka ovat kohtuullisen riidattomia ja joiden osalta voidaan turvata keskusteluun halukkaille mahdollisuus osallistua täysistuntokeskusteluun. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 6.5.2020 16.18