Pöytäkirja
PmNP
5
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 13.2.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Kaj
Turunen
sin
Thomas
Blomqvist
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 5/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöjä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 6/2018 vp. 
2
Viikkosuunittelma viikolle 7/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-170305
Viikkosuunnitelma viikolle 7_2018.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 7 istuntosuunnitelman. 
3
Vapautuspyynnöt edustajantoimesta
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-170347
vapautuspyyntö ed_Lauslahti.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-170348
vapautuspyyntö ed_Mäkelä_Outi.pdf
Pääsihteeri esitteli edustaja Sanna Lauslahden eduskunnalle 5.2.2018 osoittaman kirjeen, jossa hän pyytää vapautusta edustajantoimesta 10.4.2018 lukien siirtyäkseen Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajaksi. 
Puhemiesneuvosto puolsi pyyntöä. 
Pääsihteeri esitteli edustaja Outi Mäkelän eduskunnalle 13.2.2018 osoittamaan kirjeen, jossa hän pyytää vapautusta edustajantoimesta 5.3.2018 lukien siirtyäkseen Nurmijärven kunnanjohtajaksi. 
Puhemiesneuvosto puolsi pyyntöä. 
4
Tiedustelun parlamentaarinen valvonta
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-170353
PNE_12022018.pdf
Apulaispääsihteeri Tuovinen toi esille tarpeen täsmentää eduskunnan virkamiehistä annettua laki vastaavalla tavalla kuin on hallituksen esityksessä (HE 199/2017 vp) on esitetty muutettavaksi valtion virkamieslakia. 
Puhemiesneuvosto keskusteli luonnoksesta eduskunnan työjärjestyksen muuttamiseksi ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 14.2.2018 15:54