Pöytäkirja
PmNP
50
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 25.10.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Suna
Kymäläinen
sd
Anu
Vehviläinen
kesk
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 57/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöä. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 58/2019 vp. 
2
Viikon 45 istuntosuunnittelma ja yksittäisten asiakohtien aikataulutus
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-270920
Viikkosuunnitelma vko 45.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-272497
Aikataulutus viikolla 45 5.11.2019.pdf
Pääsihteeri esitteli istuntosuunnitelman viikolle 45. Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset yksittäisten asiakohtien aikataulutukset viikolle 45. 
3
Jäsenten nimeäminen sisäisen turvallisuuden selonteon laadintaprosessin seurantaan
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-272519
Ministeri Ohisalon kirje eduskunnan puhemiesneuvostolle.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-272520
Kirje eduskuntaryhmille_parlamentaarinen seurantaryhmä_ sisäisen turvallisuuden selonteko.pdf
Sisäministeri Maria Ohisalon (kirje 21.102019) kirjeeseen liittyen puhemiesneuvosto päätti, että eduskunta järjestää sisäisen turvallisuuden selonteon laadintaan liittyvän parlamentaarisen tarkastelun asettamalla parlamentaarisen seurantaryhmän. Tähän liittyen eduskuntaryhmiin lähetetään pyyntö nimetä jäsenet ja varajäsenet seurantaryhmään liitteenä olevassa kirjeessä kuvatulla tavalla. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 13.11.2019 12.54