Pöytäkirja
PmNP
50
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 6.5.2020 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd (etäyhteys)
Ilkka
Kanerva
kok (etäyhteys)
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Mika
Kari
sd (etäyhteys)
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas (etäyhteys)
Hannu
Hoskonen
kesk (etäyhteys)
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 67, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Lisälistalta ilmoitetaan saapuneeksi ja otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 20/2020 vp) ja valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta (M 21/2020 vp).  
Pääsihteeri ehdotti, että päiväjärjestyksen asiakohta 4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2020 vp) lähetetään mietinnölle hallintovaliokuntaan ja lausunnolle puolustusvaliokuntaan.  
Keskustelussa edustaja Kanerva totesi, että esitys keskittyy puolustusvoimien kiinteistöjen uudelleenorganisointiin ja esitti, että asia lähetetään mietinnölle puolustusvaliokuntaan ja lausunnolle hallintovaliokuntaan. Edustaja Mika Kari kannatti ed. Kanervan ehdotusta.  
Äänestyksessä ed. Kanervan esitys voitti (8 jaa- ja 7 ei-ääntä, 1 tyhjä). Puhemiesneuvosto hyväksyi siten ehdotuksen, että asia lähetetään mietinnölle puolustusvaliokuntaan ja lausunnolle hallintovaliokuntaan. 
Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 68/2020 vp. 
2
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta; Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta - lähetekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Keskiviikkona 6.5.2020 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään lähetekeskustelu valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta ja valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta. Asioista sallitaan yhteinen keskustelu, jossa voidaan käsitellä poikkeustoimien purkustrategiaa laajemminkin. 
Pääministeri Sanna Marinin esittelypuheenvuoron (15 min) jälkeen käydään ryhmäpuheenkierros, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. Muiden puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. 
Lähetekeskusteluun varataan enintään 2 tuntia. Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 6.5.2020 18.39