Pöytäkirja
PmNP
51
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 5.11.2019 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Leena
Meri
ps
Ilkka
Kanerva
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Mika
Kari
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 58/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle on jaettu luettelo annetuista hallituksen esityksistä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 59/2019 vp. 
2
Viikon 45 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-270920
Viikkosuunnitelma vko 45.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-270924
Aikataulutus viikolla 45.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 45 istuntosuunnitelman. Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset yksittäisten asiakohtien aikataulutukset tiistain 5.11., keskiviikon 6.11. ja torstain 7.11.2019 täysistunnoissa. 
3
PNE laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-270925
EDKVirkmL PNE pdf FI.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-270928
EDKVirkmL PNE pdf SV.pdf
Hallintojohtaja Rauhio esitteli puhemiesneuvostolle luonnoksen puhemiesneuvoston ehdotukseksi laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Puhemiesneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen annettavaksi eduskunnalle. 
4
Itlan kirje puhemiesneuvostolle
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-271088
Kirje PuNelle_Itla Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutus.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-271089
Itla_Tarkempi kuvaus Lapsuuden rakentajat -koulutus.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-271096
Koulutuskutsu_Itla.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-271100
Ilta johtamiskoulutus_Kurssit 1 ja 2 päivämäärät.pdf
Pääsihteeri esitteli puhemiesneuvostolle osoitetun Itlan kirjeen, jossa ehdotettiin, että Lapsuuden rakentajat - johtamiskoulutus hyväksyttäisiin koulutukseksi, johon kansanedustaja voi osallistua ilman poissaolomerkintää eduskuntatyöstä. Puhemiesneuvosto päätti asiasta keskusteltuaan, että koulutusta ei hyväksytä eduskuntatyöhön liittyväksi poissaoloksi. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 6.11.2019 11:36