Pöytäkirja
PmNP
52
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 16.5.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 50/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 51/2018 vp. 
2
Edustajantoimeen palaaminen - valtiosääntöasiantuntijoiden lausunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-190665
Väyrysen kirje.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-190557
Prof. Hiden_lausunto.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-190558
Prof. Lavapuro_lausunto.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-190559
VT Tiitinen_lausunto.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-190560
Prof. Viljanen_lausunto.pdf
Merkittiin tiedoksi Euroopan parlamentin jäsen Paavo Väyrysen kirje ja valtiosääntöasiantuntijoiden (professori Hidén, professori Lavapuro, VT Tiitinen, professori Viljanen) lausunnot edustajantoimeen palaamisesta.  
3
Valiokuntien työtilanne
Keskusteltiin valiokuntien työtilanteesta. Asian käsittelyä jatketaan perjantaina 18.5.2018 klo 12.30 pidettävässä puhemiesneuvoston kokouksessa. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 17.5.2018 9:12