Pöytäkirja
PmNP
53
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 12.5.2020 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Ilkka
Kanerva
kok (etäyhteys)
Anu
Vehviläinen
kesk
Mika
Kari
sd (etäyhteys)
Joakim
Strand
r
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 71/2020 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 72/2020 vp. 
2
Viikon 20 istuntosuunnitelma ja yksittäisten asiakohtien aikataulutus
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-301551
Viikkosuunnitelma viikolle 20_2020a.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-301552
Aikataulutus viikolle 20_2020_päivitetty 12.5.2020.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 20 istuntosuunnitelman. Perjantain 15.5. täysistunnon mahdollinen tarve selvitetään. Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset päivitykset yksittäisten asiakohtien aikataulutuksiin tiistaina 12.5, keskiviikkona 13.5. ja torstaina 14.5. 
3
Kansanedustajien etätyön jatkuminen
Kansanedustajien mahdollisuus tehdä poikkeusolojen vuoksi eduskuntatyöksi rinnastettavaa etätyötä jatkuu. Poissaoloilmoitusta tehtäessä kansanedustaja voi merkitä etätyöajan päättymään enimmillään 4.9.2020 asti. 
4
Nimeämispyyntö - muut parlamentaariset valmisteluelimet kuin komiteat
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-301558
Nimeämispyyntö VN_3162_2020_VNK_1.pdf
Pääsihteeri esitteli puhemiesneuvostolle valtioneuvoston kanslian kirjeen edustajien nimeämiseksi viiteen parlamentaariseen valmisteluelimeen. Pyyntö päätettiin lähettää eduskuntaryhmiin. Ryhmien tulee antaa puhemiesneuvostolle ehdotukset osallistujista 28.5.2020 mennessä. 
5
UTP-parlamentaarisen seurantaryhmän varajäsenten vaihto
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-301565
UTP-parlamentaarisen seurantaryhmän varajäsenten vaihto.pdf
Pääsihteeri esitteli kokoomuksen eduskuntaryhmän pääsihteerin kirjeen, jossa esitetään UTP-parlamentaarisen seurantaryhmän varajäsenten osalta tehtäisiin vaihto niin, että edustaja Kanervan henkilökohtaiseksi varajäseneksi tulisi edustaja Kaunisto ja edustaja Pekosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tulisi edustaja Vikman. 
Puhemiesneuvosto hyväksyi ehdotetut muutokset. 
6
Valiokuntien matkat
Käytiin keskustelua valiokuntamatkoista. Apulaispääsihteeri Tuovinen totesi, että tämän vuoden keväälle valmistellut matkat on peruttu tai siiretty alkusyksyyn. 
Puhemies totesi, ettei valiokuntamatkoja hyväksytä ennen 31.10.2020. Valiokuntamatkojen valmistelua ei jatketa ennen syksyä ja asian käsittelyä puhemiesneuvostossa. 
7
Toimenpidealoite kotitalousvähennyksen enimmäismäärän ja korvausprosentin väliaikaisesta nostamisesta
Toimenpidealoite
Ari
Koponen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
8
Toimenpidealoite hoitohenkilöstön erityistekijälisän käyttöönoton aikaansaamisesta
Toimenpidealoite
Arja
Juvonen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
9
Toimenpidealoite eläinsuojeluun keskittyvän poliisitoiminnan laajentamisesta
Toimenpidealoite
Inka
Hopsu
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
10
Toimenpidealoite vierailujen ja kuntoutuspalveluiden mahdollistamiseksi ikäihmisten ja muiden riskiryhmissä olevien luona
Toimenpidealoite
Mia
Laiho
kok
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
11
Toimenpidealoite sairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksen kehittämisestä
Toimenpidealoite
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
12
Toimenpidealoite veroparatiiseja hyödyntävien ja isoja osinkoja maksavien yritysten rajaamisesta jatkossa koronatukien ulkopuolelle
Toimenpidealoite
Pia
Lohikoski
vas
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
13
Toimenpidealoite suomalaisen maatalouden tukemisesta ja kotimaisen ruoantuotannon turvaamisesta poikkeusoloissa
Toimenpidealoite
Ritva
Elomaa
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
14
Toimenpidealoite turvallisten tapaamisten järjestämisestä hoivalaitoksissa sekä ulkona myös koronavirusepidemian aikana
Toimenpidealoite
Arja
Juvonen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
15
Toimenpidealoite ilmastoehtojen liittämisestä osaksi Finnair Oyj:n tulevia tukitoimia
Toimenpidealoite
Veronika
Honkasalo
vas
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
16
Toimenpidealoite velvoittamisesta kasvomaskien käyttöön kaupoissa, joukkoliikennevälineissä sekä julkisissa tiloissa
Toimenpidealoite
Mia
Laiho
kok
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 12.5.2020 17.09