Pöytäkirja
PmNP
54
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 8.11.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Anu
Vehviläinen
kesk
Mika
Kari
sd
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Antti
Linna
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 61/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle on jaettu luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 62/2019 vp. 
2
Viikon 46 istuntosuunnitelma ja yksittäisten asiakohtien aikataulutus tiistaina 12.11.2019, keskiviikkona 13.11.2019 ja torstaina 14.11.2019
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-272272
Viikkosuunnitelma viikolle 46_2019.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-272273
Aikataulutus viikolle 46_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 46 istuntosuunnitelman. Tiistaina 12.11., keskiviikkona 13.11. ja torstaina 14.11. käytävät lähetekeskustelut aikataulutetaan liitteessä kerrotulla tavalla. 
3
Keskustelualoite lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta
Keskustelualoite
Eeva
Kalli
kesk
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että keskiviikkona 13.11.2019 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään ajankohtaiskeskustelu lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta. 
4
Ajankohtaiskeskustelu lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta - keskustelussa noudatettava menettelytapa
Keskiviikkona 13.11.2019 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään ajankohtaiskeskustelu lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta (KA 1/2019 vp). Ajankohtaiskeskustelun ensimmäisen puheenvuoron (5 min) käyttää aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Eeva Kalli /kesk. Valtioneuvoston puheenvuoron (5 min) käyttää perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (enintään 2 min). Vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa V-painikkeella. Keskusteluun varataan aikaa 1 tunti. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 12.11.2019 10.03