Pöytäkirja
PmNP
55
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 12.11.2019 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Leena
Meri
ps
Ilkka
Kanerva
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Mika
Kari
sd
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 62/2019 vp, josta ilmenivät sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 63/2019 vp. 
2
Viikon 46 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-273321
Viikkosuunnitelma viikolle 46_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 46 istuntosuunnitelman. 
3
Kansalaisaloitteiden valiokuntakäsittely
Asian käsittely siirrettiin puhemiesneuvoston aamukouluun 14.11.2019. 
4
Vaalikauden istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-273332
Vaalikauden istuntosuunnitelma_061119.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-273333
Plenarplan för valperioden_06112019.pdf
Pääsihteeri esitteli kansliassa laaditun koko vaalikautta koskevan istuntosuunnitelman. Koko vaalikauden mittaisella istuntosuunnitelmalla vastataan edustajien toiveeseen eduskuntatyön paremmasta ennakoitavuudesta. 
Puhemiesneuvosto hyväksyi vaalikauden istuntosuunnitelman pääsihteerin esityksen mukaisena. 
5
Menettelytapa - Keskustelu perussuomalaisen, kokoomuksen, kristillisdemokraattisen ja Liike Nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjeteista
Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa puhemiesneuvoston kokouksessa. 
6
Toimenpidealoite valistustyön lisäämisestä nuorten keskuudessa nuuskan käytön vaaroista
Toimenpidealoite
Matti
Semi
vas
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
7
Toimenpidealoite 1 000 euron vauvarahan maksamisesta lapsen saaville perheille
Toimenpidealoite
Sari
Tanus
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
8
Toimenpidealoite diabeteslääkkeiden korvausluokan korottamisesta
Toimenpidealoite
Antero
Laukkanen
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
9
Toimenpidealoite eläkkeiden verotuksen keventämisestä
Toimenpidealoite
Sari
Essayah
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
10
Toimenpidealoite kaivostoiminnan rojaltimaksutyyppisen veron käyttöönottamisesta
Toimenpidealoite
Sari
Essayah
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
11
Toimenpidealoite lapsilisän korottamisesta
Toimenpidealoite
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
12
Toimenpidealoite lisätylle sokerille tulevan terveysperusteisen veron käyttöönottamisesta
Toimenpidealoite
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
13
Toimenpidealoite varusmies- ja siviilipalveluksen eläkekertymästä
Toimenpidealoite
Peter
Östman
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
14
Toimenpidealoite varusmiesten kotiuttamisrahan käyttöönottamisesta
Toimenpidealoite
Peter
Östman
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
15
Toimenpidealoite verkkokalastuskiellon pidentämisestä saimaannorppien elinalueella
Toimenpidealoite
Saara-Sofia
Sirén
kok
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
16
Toimenpidealoite korvaavista toimenpiteistä Malmin lentokentän toimintojen turvaamiseksi
Toimenpidealoite
Terhi
Koulumies
kok
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
17
Toimenpidealoite poliisin virkapuvusta annetun asetuksen muuttamisesta
Toimenpidealoite
Vilhelm
Junnila
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
18
Toimenpidealoite systemaattisemman tiedonkeruun hankkimisesta koirahyökkäyksistä ja muista eläinsuojelurikoksista
Toimenpidealoite
Terhi
Koulumies
kok
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
19
Toimenpidealoite yksineläjienasiainvaltuutetun viran perustamisesta
Toimenpidealoite
Rami
Lehto
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
20
Toimenpidealoite polttoaineiden valmisteveron korotuksen perumisesta
Toimenpidealoite
Sari
Tanus
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
21
Toimenpidealoite kotitalousvähennyksen heikennyksen perumisesta
Toimenpidealoite
Sari
Tanus
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
22
Toimenpidealoite kauppa-alusten tuen leikkaamisesta viihdemerenkulun osalta
Toimenpidealoite
Peter
Östman
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 14.11.2019 13.39