Pöytäkirja
PmNP
56
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 13.11.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Ilkka
Kanerva
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Mika
Kari
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 63/2019 vp, josta ilmeni ilmoitusasia sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Päiväjärjestyksen 17. asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 18. - 27. asiasta. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 64/2019 vp. 
2
Keskustelu perussuomalaisen, kokoomuksen, kristillisdemokraattisen ja Liike Nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjeteista
Keskiviikkona 20.11.2019 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään keskustelu perussuomalaisen eduskuntaryhmän, kokoomuksen eduskuntaryhmän, kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän ja Liike Nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjeteista. 
Vaihtoehtobudjettien esittelypuheenvuorojen (7 min /eduskuntaryhmä) jälkeen puheenvuoron käyttää valtiovarainministeri Mika Lintilä (7 min). 
Ministerin puheenvuoron jälkeen seuraa debatti, joka alkaa siten, että kullekin vaihtoehtobudjetille varataan osa debatista. Debatti etenee ryhmien suuruusjärjestyksessä ja puhemies määrittelee kuhunkin vaihtoehtobudjettiin käytettävän ajan ryhmän koon huomioon ottaen. 
Debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena siten, että etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.  
Vaihtoehtobudjeteista käydään yhteinen keskustelu ensimmäisen keskustelualoitteen asiakohdassa. 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 14.11.2019 13.57