Pöytäkirja
PmNP
57
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 14.11.2019 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Leena
Meri
ps
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 64/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin lista vuoden 2020 budjettiin liittyvistä talousarvioaloitteista. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 65/2019 vp. 
2
Valtion vuoden 2019 neljättä lisätalousarviota koskeva menettelytapa
Vuoden 2019 neljännen lisätalousarvion ainoa käsittely on tiistaina 19.11.2019 pidettävässä täysistunnossa. 
Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan viimeistään tiistaina 19.11.2019 kello 12. 
Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia).  
Asian yksityiskohtainen käsittely on keskiviikkona 20.11.2019 klo 14 pidettävässä täysistunnossa. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 18.11.2019 9.06