Pöytäkirja
PmNP
57
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 19.5.2020 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Mika
Niikko
ps
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr (etäyhteys)
Suna
Kymäläinen
sd (etäyhteys)
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Petteri
Nyman
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 74/2020 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Lisälistalta ilmoitetaan saapuneeksi tänään annettu hallituksen esitys (HE 72/2020 vp), joka otetaan asian kiireellisyyden vuoksi lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 75/2020 vp. 
2
Viikon 21 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-302844
Viikkosuunnitelma viikolle 21_2020a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 21 istuntosuunnitelman. Perjantaita 22.5.2020 koskeva istuntovaraus poistettiin. 
Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin esityksen mukaisesti, että maanantaina 25.5.2020 pidetään täysistunto klo 14.00. 
3
Korjattu nimeämispyyntö - muut parlamentaarisen valmisteluelimet kuin komiteat
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-303175
Muiden parlamentaaristen valmisteluelinten nimeämispyyntö 11.5.2020_korjattu saatekirje.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-303176
Nimeämispyyntö VNK_uusi liite.pdf
Valtioneuvosto on täsmentänyt 12.5.2020 puhemiesneuvoston käsittelyssä olleen ”Muut parlamentaariset valmisteluelimet kuin komiteat; eduskuntaryhmien edustajat” -nimeämispyyntöä saatekirjeen ja Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarista työryhmää koskevan muistion osalta.  
Korjatut liitteet päätettiin toimittaa eduskuntaryhmien tietoon. 
4
Toimenpidealoite valtionyhtiö Postin toimipaikkojen sijoituspaikkojen tarkistamisesta
Toimenpidealoite
Minna
Reijonen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
5
Toimenpidealoite kuluttajansuojan vahvistamisesta peruutustilanteissa ja ilmaisen koeajan tai myöhemmin maksullisena jatkuvan tilausjakson tapauksissa
Toimenpidealoite
Minna
Reijonen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
6
Toimenpidealoite selvityksen käynnistämisestä kotimaisen rokotetuotannon palauttamisen mahdollisuuksista
Toimenpidealoite
Arja
Juvonen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 20.5.2020 16.36